Przedmiotem działalności firmy eSeRKa jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie sterowania ruchem kolejowym na terenie całego kraju.

Inwestorom prowadzącym inwestycje możemy zagwarantować wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach opracowania tj. studia wykonalności, koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze, materiały przetargowe oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową.